Η εταιρεία μας παρέχει λογιστικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για κάθε είδους επιχείρηση. Είναι στελεχωμένη με άτομα που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για να υποστηρίξουν αποτελεσματικά κάθε επιχείρηση. Παρέχουμε τις λογιστικές μας υπηρεσίες στα γραφεία μας ή στην έδρα του πελάτη.

Επιδίωξη μας είναι οι μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας, μέσω της ποιότητας των λογιστικών μας υπηρεσιών.

Επειδή το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον είναι ευμετάβλητο, προσαρμόζουμε τις λογιστικές μας υπηρεσίες βάσει των ιδιαίτερων αναγκών της κάθε επιχείρησης.

Βασικές Λογιστικές Υπηρεσίες

  • Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας

  • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων

  • Δυνατότητα αναδιοργάνωσης λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής

  • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία

  • Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων

  • Συμβουλές εργατικής νομοθεσίας

  • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Νομαρχία και Επιμελητήρια)

  Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα φορολογικών υπηρεσιών τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε ιδιώτες. Από την προετοιμασία και την βοήθεια για την συμπλήρωση της φορολογικής σας δήλωσης, τη διόρθωση τυχόν λαθών σε ήδη συμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις μέχρι και την εκτίμηση των τρεχουσών φορολογικών δηλώσεων, την παροχή υπηρεσιών λογιστικής και τήρησης λογιστικών βιβλίων κάνουμε ένα βήμα παραπάνω για να σας βοηθήσουμε να αποφύγετε να πληρώσετε τα τέλη εκπρόθεσμης καταβολής και άλλες κυρώσεις.