Τα τελευταία χρόνια όπου το φορολογικό περιβάλλον αλλάζει συνεχώς, οι επιχειρήσεις επιβάλλεται να εναρμονίζονται έγκυρα και έγκαιρα, προκειμένου να αποφεύγουν πρόστιμα, προσαυξήσεις και πρόσθετους φόρους.

Εμείς εστιάζοντας στη κάθε επιχείρηση και στο κάθε φορολογούμενο, σχεδιάζουμε το φορολογικό πλάνο προσωπικά για τον κάθε πελάτη, βάσει της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας.

Βασικές Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

  • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και έλεγχος της εναρμόνισής τους με τη φορολογική νομοθεσία

  • Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων όλων των τύπων

  • Παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τον τομέα και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση

  • Διεκπεραίωση εργασιών σχετικά με την φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων

  • Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων

  • Σύσταση και υποστήριξη εταιρειών

  • Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις εταιρειών

  Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα φορολογικών υπηρεσιών τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε ιδιώτες. Από την προετοιμασία και την βοήθεια για την συμπλήρωση της φορολογικής σας δήλωσης, τη διόρθωση τυχόν λαθών σε ήδη συμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις μέχρι και την εκτίμηση των τρεχουσών φορολογικών δηλώσεων, την παροχή υπηρεσιών λογιστικής και τήρησης λογιστικών βιβλίων κάνουμε ένα βήμα παραπάνω για να σας βοηθήσουμε να αποφύγετε να πληρώσετε τα τέλη εκπρόθεσμης καταβολής και άλλες κυρώσεις.